VİZYONUMUZ

Motivasyonu yüksek çalışanlarla kurum imajı ve değerlerinin farkında, yenilikleri takip eden ve çalışmalarına entegre edebilen, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak ve bu potansiyeli sektörün gelişimine katkı olarak sunmak.

MİSYONUMUZ

Kurumumuzun amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını oluşturmak, eğitim ve gelişim organizasyonlarını kurmak ve uygulamaya koymak, çalışana yönelik işlemleri en güncel düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzman, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yenilikçi bir yaklaşım ile süreçlere katkı sağlayabilen, birey olmaktan çok takımın bütünlüğüne inanan, özgüveni yüksek personellere sahip olmak. Sahip olduğu insan kaynağını sektöre fayda sağlayacak şekilde yönetmek.